Jedna z najrozšírenejších zoznamovacích stránok pre dospelých v SR - erotická zoznamka flirtkontakt.sk

Aký je sex v manželstve

20.október 2020
Aký je sex v manželstve

Sex už síce dávno nie je tabu, napriek tomu sa okolo tejto témy ľudia potácajú v akejsi hmle, utkanej z predsudkov, omylov a falošných mýtov. Spôsobujú to mnohopočetné problémy v sexuálnom živote, zvlášť u dlhodobého spolužitia.

Hlavným omylom je všeobecne rozšírené presvedčenie, že sexuálny náboj páru časom rozplynie, všetko sa premení v rutinu. Tento nevyvrátiteľný mýtus sa opiera o štatistické potvrdenie z praxe. Keď však do spolužitia nahliadneme bližšie, ukáže sa, že zovšednenie neprichádza prirodzene, ale kvôli ľahostajnosti k partnerstvu ako takému, zameranie len na vlastné pocity, nepoučenému zaobchádzaniu s intímnou blízkosťou. V neposlednom rade má vplyv prízemný, nekultúrny vzťah k sexu.

Svieži a radostný intímny život páru nie je nedosiahnuteľnou métou, ku ktorej možno dôjsť len celoživotnym štúdiom duchovných vied a pokročilou jogínskou praxou. Ten, kto si túto vysoko ušľachtilú cestu zvolí, venuje jej celý život ako jedinému dielu. Je to obdivuhodné rozhodnutie, ktoré prinesie hlboké poznanie spirituálneho aj hmotného vesmíru. V praktickom pozemskom živote však nutne vedie k osamelej ceste. Medzi ponorením do ľavorukej tantry a súkromným životom v konzumnom svete je závažný rozdiel.

Buď človek vo veľkom učí sexuálne praktiky, skrz neho možno dosiahnuť vyššieho vedomia, alebo ich v malom žije. Potom je to obyčajný život, posvätený žijúcou láskou a vrelosťou.

Ľahostajnosť k partnerstvu

Je ako mor. Keď sa ľudia nahovárajú, zdá sa, že by pre svoju vyvolenú bytosť vykonali čokoľvek. Novodobým trendom je, že ich to veľmi rýchlo prejde, ak vôbec niekedy museli niečo také predstierať. Jeden z partnerov vždy miluje viac, svoj záujem o zväzok presadzuje silnejšie. Náprotivku tak nevedomky dáva najavo, že sa vôbec snažiť nemusí, že stačí, keď je súčasťou procesu vytvárania vzťahu. Pokiaľ dôjde k dohode o uzavretí zväzku na účel založenia rodiny, je to na celý život, dokonca aj vtedy, keď sa - už ako rodičia nejakých detí - rozvedú.

Rodinné puto nejde pretnúť. Každú chvíľu sa odohráva nejaká svadba, pohreb, krstiny alebo promócie. Rozvedení majú problém, kto kam smie prísť a kde môže sedieť alebo stáť. O vzťah sa treba starať. Predísť zovšedneniu možno jedine tak, že sa vstupom do partnerstva obaja zúčastnení stanú ľuďmi, ktorým nie je nič zaťažko. Ochota na vykonávanie najrôznejších nepopulárnych činností, spojených s udržiavaním domácnosti, by mala byť na oboch stranách čo najvyššie. K tomu tiež patrí schopnosť objektívne si priznať, akým percentom sa na nich podieľam, nakoľko sa snažím partnerovi uľahčiť život.

Nebuďte k druhému v posteli lhostejní

Ťažké práce vykonáva ten, kto je fyzicky silnejší, v prípade ekonomických možností najatá sila. Udrená žena môže len ťažko naplniť rolu cukorničky vznášajúcej sa priestorom. V spolužití sú dôležitejšie činnosti, pri ktorých spolu partneri spolupracujú, dopĺňajú sa, cítia praktickú súhru. To možno dosiahnuť jedine uznaním, že každý je majster v inej oblasti a tam je prirodzené zúčastniť sa pomocnými prácami. Po citovej stránke je nutnou podmienkou úcta a sústredenie na city k partnerovi, snaha činiť ho šťastným svojimi pozornosťami, citlivým vnímaním jeho túžob a potrieb.

Tu sa dostávame k intímnemu priestoru. Sexualita nemôže byť pre drvivú väčšinu žien uspokojivá, pokiaľ sa nežné dotyky, bozkávanie a vrelé oslovovanie stanú len súčasťou akejsi predohry pred pohlavným stykom. Žena sa potrebuje cítiť milovaná, nie len používaná. Manželovo pozorné a dvorné správanie ako súčasť každodennosti ju naplní radosťou z toho, že má pre neho hodnotu, že ju vníma. Inak sa voči nemu uzavrie a zdá sa, že je chladná, frigidná. Ona však čaká na prejavy lásky aj mimo erotické chvenie, aby sa mohla otvoriť, cítiť mužovu citovú blízkosť.

Muž je veľmi citlivý na výčitky a kritiku, pretože k dobrému pocitu potrebuje obdiv a uznanie svojej ženy. Ponižovanie, dešpekt, neustále obviňovanie - to sú časté smrtiace zlozvyky žien. Muž túži prísť domov a byť prijatý vľúdným náručím celého priestoru, cítiť sa v rodine vítaný. Niektoré ženy sa dokážu natoľko zacykliť vo svojej patologickej nespokojnosti, že muža zapudí. Tiež žiarlivosť na profesionálny úspech a jeho znižovanie sú jedom pre vzťah, ktorým sú schopní znečistiť domov obe strany. Láskavé, vľúdne a pozorné správanie je na oboch stranách jediným dôkazom, že k partnerstvu nie sú ľahostajní.

Zameranie len na vlastné pocity

Všeobecne dochádza k psychopatizacii spoločnosti. Psychopat - zjednodušene povedané - je človek, ktorý sa zaujíma len o vlastné blaho. Dobré je na svete všetko, čo ho uspokojuje, zvyšok je zlý. Nevníma potreby druhých, za svojimi cieľmi ide cez mŕtvoly. Psychológia a ďalšie odbory nezaznamenali tento trend a priživujú ho svojimi mantrami "staraj sa o svoje blaho", "maj sa rád", "musíš si vážiť sám seba", "najskôr musia byť uspokojené tvoje potreby". Navyše označujú v okolí klienta vinníkov, toxické osoby, pôsobiace jeho nepohodu.

Zaměřujete se jenom na své potřeby?

Niet divu, že manželstvo nedrží pohromade. Šťastné partnerstvo a rodina sú priestorom, ktorý je postavený na vzájomnej empatii a ochote uskromniť sa pre druhých. Nestačí, keď sa obetuje len jeden. Potom už nejde o vzťah, ale o tyraniu. Egocentrizmus sa hmatateľne prejavuje v oblasti ekonomického fungovania paru či rodiny. Je to ľahko vyčísliteľná schéma preferencií, pozícií jednotlivých členov. Práve z týchto dôvodov vznikol v posledných rokoch zvyk utajovania skutočných príjmov pred partnerom, prideľovanie prostriedkov na chod domácnosti ponižujúco a urážajúco partnera, ktorý domov prináša menej peňazí ako druhý.

Lakota na ktorejkoľvek strane je kontraindikáciou k uspokojivému sexuálnemu životu. Nie že by sa doma malo za sex platiť, ide len o logický dôsledok: nemožno milovať sebeckého a bezohľadného človeka, vyjadrujúceho absolútnu nedôveru a nadradenosť tým, že delí rodinné financie na svoje a ostatné, s veľkou bolesťou vydávané. Kde panuje láska, je všetko na spoločnej hromade a ten, kto je ekonomicky najgramotnejší, vedie transparentné hospodárenie rodiny. Ochotne kedykoľvek vysvetlí, aké sú aktuálne možnosti. Inak je partner alebo zvyšok rodiny v trvalom strese, odsunutý do podradnej kategórie.

Intímny život nemôže fungovať bez pravdy, dôvery a otvorenosti. To sú hlavné dôvody vyhasínajúcej vášne v páre. Sexuálny život so sebcom podľa toho vyzerá. Pristupuje k nemu v štýle: urob mi dobre a vypadni. A ak sa znížim k tomu, že ti budem chcieť pomôcť k orgazmu, nezdržuj dlho.

Nepoučené zaobchádzanie s intímnou blízkosťou

Mnohé už bolo povedané vyššie. Každý si musí priznať, či má k milovaniu talent, alebo je nešikovný. Druhý prípad potrebuje vedenie nadaného, ​​tvorivého, trpezlivého a citlivého partnera. Mať takýto dar znamená poslanie, mal by do partnerstva vniesť svetlo a teplo, prebudiť partnera k láske. Ak sa dostanú k sebe dvaja znenazdajky, ich intímny život skoro vyhasína, pretože ich skôr nudí. Tu je vhodná inšpirácia od serióznych učiteľov ľavorukej tantry. Dvaja nadaní majú väčšinou veľmi búrlivé spolužitie, plné konfliktov, ktoré sa ľahko hasia v manželskej posteli.

Dejte si pozor na intimní blízkost

Všetci talentovaní sú však vo veľkom nebezpečenstve páchania nevery - je dôležité, o aké hodnoty sa opierajú. Ak partnerstvo a rodina nie sú na najvyššej priečke, sú nezdržanliví a nemali by k sebe nikoho pútať. Šikovnosť v intímnej oblasti sa buduje v detstve. Ak je v rodine samozrejmosťou neha, objímanie, bozkávanie a hladenie, je dieťa odmalička otvorené. Studený odchov plodí nešťastníkov, ktorí si s fyzickou blízkosťou nevedia rady. Skôr, než je zahájený aktívny sexuálny život, je nutné vedieť pohladiť citlivou vrelou dlaňou, objať tak, že je to druhému príjemné, a bozkávať nežne a mäkko.

To sú základné noty, bez ktorých nemožno dosiahnuť dobrej úrovne intimity. Mnohé páry sa už roky nebozkávajú, nehladia, občas konzumujú poľutovaniahodný akt. Musia sa vrátiť do materskej školy milovania. Prebudiť dlane, pery a náruč.

Prízemný, nekultúrny vzťah k sexu

Konzumná spoločnosť zaplavila trh pornografiou a množstvom dráždivých podnetov v reklame a médiách. Pre mnohé deti je prvou sexuálnou osvetou práve pornografia, ktorú sledujú na internete. Predstava o sexualite je tým drsne zredukovaná na dráždenie pohlavných orgánov a ich neprirodzený výkon, o rôznych úchylkách a zvrhlosti nehovoriac. Rodičia sa väčšinou moc neobťažujú s výkladom, s múdrym zasvätením do oblasti ľudskej intimity. Spoliehajú na školu, ktorá však prichádza s touto témou neskoro.

Deti už dávno všetko vedia a myslia si o tom svoje. V severských štátoch existuje sexuálna výchova vhodná pre predškolské deti, pretože už vtedy človek vníma svoje libido a aktívne sa ním zaoberá. Deti zároveň poučí o nebezpečenstvách, nevhodnom správaní dospelých a lepšie ich ochráni pred zneužívaním. V dospelosti sa pornografia vlúdi do manželských spální s tým, že sú požadované zhliadnuté praktiky, ktoré nemôžu spôsobiť nič dobrého. Keď ich partner, alebo skôr partnerka nepoužijú ako spontánny výsledok radostnej tvorivosti v intimite páru, ide len o nepríjemné technické postupy, ktoré sú ponižujúce.

Žiť v láskyplnom páre až do staroby je požehnanie. Nie je to ľahké, nie je to nemožné. Záleží na každom z nás.

Ak túžite vyskúšať sex s mužom, pozrite sa na erotickú zoznamku a nejakému sa ozvite.

[ivi]

Varovanie: Tieto stránky obsahujú erotický chat, videá, fotky a iné sexuálne explicitné materiály. Pre vstup musíte byť starší 18 rokov alebo 21 rokov, pokial to vyžaduje zákon. Všetky modelky a modelovia sú starší než 18 rokov. Moderátorské profily sú označené červenou bodkou.