Jedna z najrozšírenejších zoznamovacích stránok pre dospelých v SR - erotická zoznamka flirtkontakt.sk

Keď človek neprežíva potešenie zo sexu alebo sexuálnej anhedónie

20.jún 2023
Keď človek neprežíva potešenie zo sexu alebo sexuálnej anhedónie

O sexe si obvykle myslíme, že je to príjemný pocit; je to jeden z hlavných dôvodov, prečo ho vôbec robíme. Ale sex a potešenie nejdú vždy ruka v ruke...

Niektorí ľudia trpia stavom zvaným sexuálna anhedónia alebo neschopnosťou prežívať potešenie zo sexuálnej aktivity. Niekto s týmto stavom môže pociťovať obvyklé známky vzrušenia a dokonca aj orgazmu, ale z rôznych dôvodov nie je schopný si tieto zážitky vychutnať.

Prečítajte si ďalšie informácie o sexuálnej anhedónii, ako zistiť, či ňou trpíte, a ako sa lieči.

Aké to je zažívať sexuálnu anhedoniu?

"Termín 'anhedonie' doslova znamená 'nedostatok potešenia'," hovorí James Giordano, profesor neurológie a biochémie na Georgetown University Medical Center. Ľudia s depresiou môžu zažívať celkovú anhedóniu, čo znamená, že nie sú schopní mať potešenie z každodenných činností, ktoré im predtým robili radosť. Sexuálna anhedónia môže sprevádzať depresiu a celkovú anhedóniu, alebo môže prameniť z niečoho iného.

"Niekto so sexuálnou anhedoniou môže trpieť aj orgazmickou anhedoniou alebo ejakulačnou anhedoniou, kedy je schopný prežívať fyziologické príznaky orgazmu alebo ejakulácie, ale nie subjektívny pocit," vysvetľuje Giordano. Sexuálna anhedónia však nie je to isté ako problémy so vzrušením, erekciou alebo orgazmom. Mnoho ľudí so sexuálnou anhedoniou tieto veci prežíva, len z nich nemajú potešenie.

Skúsenosť zo života so sexuálnou anhedoniou

Tak tomu bolo aj v prípade Tiny Fey, 35-ročnej Viedenskej ženy, ktorá založila milostné a zoznamovacie webové stránky. Tina zažila sexuálnu anhedóniu, keď vo svojich 20 rokoch trpela depresiami. "Bola som schopná dosiahnuť orgazmus a vzrušiť sa, ale necítila som fyzické pocity s tým spojené," hovorí. "Bolo to, akoby som prechádzala pohybmi, ale neprežívala rozkoš, ktorá by s tým mala byť spojená."

"Sex je viac než obyčajné vzrušenie a orgazmus a často zahŕňa potešenie z medziľudského spojenia, intimity, dotykov, telesných pocitov rôzneho druhu, túžby a ďalších vecí," hovorí sexuologička spoločnosti Good Vibrations Carol Queen. "Človek môže mať problémy s rôznymi prvkami sexu, ale napriek tomu môže určitým spôsobom pociťovať potešenie."

Mnoho ľudí s anhedoniou má však problémy aj s ďalšími aspektmi sexuálneho fungovania, pretože strácajú motiváciu k sexu. "Sexuálna anhedónia môže byť niekedy sprevádzaná nízkou túžbou, pretože bez 'odmeny' v podobe potešenia alebo orgazmu môže ľahko dôjsť k strate záujmu," hovorí klinická sexuologička Sarah Melancon.

Prežívanie sexuálnej anhedónie môže byť tiež veľmi psychicky náročné. "Mala som pocit, že svojho partnera sklamem, a obávala som sa, že tým náš vzťah trpí," spomína Tina. "Skúšala som rôzne prístupy k riešeniu tohto problému: od terapie až po experimentovanie s novými sexuálnymi zážitkami. Ale zdalo sa, že nič nefunguje."

Čo spôsobuje sexuálnu anhedoniu?

"Môžu ju spôsobovať rôzne faktory, vrátane zdravotných ťažkostí, vedľajších účinkov liekov, psychologických problémov a traumy," hovorí Lisa Lawless, psychoterapeutka špecializujúca sa na sexuálne zdravie.

Niektorí ľudia môžu anhedóniu v spálni pociťovať preto, že mali v minulosti negatívne sexuálne skúsenosti. "Mnoho ľudí so sexuálnou anhedoniou uvádza, že v minulosti prežili traumu alebo boli zneužívaní," vysvetľuje Lawless. "To môže vytvárať psychologické bariéry, ktoré im bránia v plnom zapojení do sexuálnych aktivít."

Viete, čo je sexuálna adhédónia?

Tieto bariéry môžu vzniknúť nielen v dôsledku akútnej traumy, ale aj v dôsledku života v kultúre, ktorá je voči sexu negatívna. "Zahanbenie môže byť zdrojom traumy, čo sa určite môže týkať niektorých ľudí, ktorí sa stretávajú so sexuálnou anhedoniou," hovorí Queen.

Podobný vplyv môžu mať aj problémy so sebavedomím a telesným obrazom, rovnako ako úzkosť z výkonu. "Obavy zo sexuálneho výkonu môžu byť spojené so sexom všeobecne, čo môže ovplyvniť sexuálnu túžbu a môže spôsobiť, že sexuálne stretnutia budú stresujúce alebo dokonca obťažujúce," hovorí Giordano. "Rovnako tak sa môže objaviť sexuálna anhedónia pri sexuálnej nude a/alebo frustrácii."

Alebo môže byť príčina viac fyzická. "Niektoré lieky, ako sú antidepresíva a antipsychotiká, sú spájané so sexuálnymi dysfunkciami, vrátane anhedónie," vysvetľuje Lawless. "V niektorých prípadoch môže k anhedónii viesť hormonálna antikoncepcia," dodáva Melancon. "Podobný účinok môžu mať aj steroidy používané na zvýšenie športového výkonu," hovorí Giordano a dodáva, že rolu môže hrať aj hormonálna nerovnováha, napríklad nízka hladina testosterónu alebo vysoká hladina kortizolu (stresového hormónu).

Melancon dodáva, že sexuálnu anhedóniu môžu spôsobovať aj ďalšie fyzické stavy, ako sú neurologické problémy a zle spevnené svaly panvového dna. "Svoju úlohu môžu hrať aj drogy a/alebo alkohol; nezabudnite, že alkohol pôsobí na centrálny nervový systém depresívne," hovorí Queen. Nakoniec dodáva, že bolesť pri sexe môže niekomu brániť v prežívaní rozkoše.

Ako sa lieči sexuálna anhedónia?

Ak ste stratili schopnosť prežívať rozkoš pri sexe, Lawless odporúča navštíviť lekára aj terapeuta, aby ste mohli preskúmať fyzické aj psychické príčiny. Niekedy môže byť riešenie tak jednoduché, ako je zmena lieku. U iných bude liečba znamenať hlboké skúmanie vašej minulosti a vašich emócií.

"Akonáhle sú identifikované základné problémy, môžeme zaradiť techniky, ako je kognitívno-behaviorálna terapia alebo intervencia založená na všímavosti, aby sme pomohli jednotlivcom prehodnotiť ich myšlienky a emócie týkajúce sa sexu," hovorí Lawless. "Ďalšie možnosti liečby môžu zahŕňať lieky, sexuálnu terapiu, sexuálne produkty alebo alternatívne terapie, ako je akupunktúra alebo jóga." Niekto môže dokonca používať vibrátor na zvýšenie prietoku krvi do oblasti genitálií.

"V prípade traumy, závislostí alebo duševných porúch môže byť prínosná spolupráca s terapeutom vyškoleným v metódach, ako je somatické prežívanie, senzomotorická psychoterapia alebo neuroafektívny vzťahový model, ktoré pomáhajú jedincom spracovať minulé udalosti, vytvoriť zdravšie vzťahy a hlbšie sa prepojiť s telom," hovorí Melancon. "Nápomocné môže byť aj preťahovanie panvy, masáže alebo terapia panvového dna. Všeobecne výskum naznačuje, že to môže pomôcť riešenie príčiny, aj keď v niektorých prípadoch môže byť účinnejšia kombinácia so sexuálnou terapiou." Jedna prípadová štúdia popisuje muža, ktorý trpel ejakulačnou anhedoniou súvisiacou s pocitom, že potrebuje ovládať svoju sexuálnu túžbu; bol liečený predovšetkým sexuálnou terapiou.

Fey bola schopná znovu zažiť sexuálne potešenie po tom, čo zlepšila svoje duševné zdravie pomocou metód, ako je meditácia, cvičenie a zmena stravy. "Začala som sa sústrediť na zlepšenie svojej celkovej pohody – nielen na svoje sexuálne zdravie," hovorí. „A časom som začala pozorovať posun. Ako sa zlepšovalo moje duševné a fyzické zdravie, začala som sa cítiť viac prepojená so svojim partnerom, a to ako po citovej, tak po sexuálnej stránke. Bola som schopná prežívať potešenie a intimitu spôsobom, akým som toho predtým nebola schopná."

Aj keď neschopnosť pociťovať sexuálnu rozkoš môže byť veľmi nepríjemná, obvykle je liečiteľná a Queen odporúča, aby ste ju zatiaľ prijali a netlačili na seba, že musíte podávať sexuálne výkony. "To by mohlo pomôcť súvisiace trápenie alebo úzkosť z toho lepšie zvládnuť a umožniť človeku, ktorý s tým zápasí, prežívať menej negatívnych emócií a byť otvorenejší na pochopenie možných príčin - a zmien, ktoré by mu mohli pomôcť," hovorí.

Anhedóniou v sexe môžu trpieť ženy aj muži, ale pevne dúfame, že sa vám vyhne.

[Lil]

Varovanie: Tieto stránky obsahujú erotický chat, videá, fotky a iné sexuálne explicitné materiály. Pre vstup musíte byť starší 18 rokov alebo 21 rokov, pokial to vyžaduje zákon. Všetky modelky a modelovia sú starší než 18 rokov. Moderátorské profily sú označené červenou bodkou.