Jedna z najrozšírenejších zoznamovacích stránok pre dospelých v SR - erotická zoznamka flirtkontakt.sk

Je bisexualita voľba?

7.október 2020
Je bisexualita voľba?

Jún je mesiacom hrdosti, ktorú členovia LGBTQ + komunity po celom svete oslavuje rôznymi spôsobmi. My sa dnes zameriame na skupinu, ktorá je v skratke zastúpená písmenom "B", o ktorej sa zároveň veľmi často nehovorí.

Bisexualita je termín používaný na opis sexuálnej orientácie, ktorá označuje ľudí, ktorí sú emocionálne a sexuálne priťahovaní k jednotlivcom viac ako jedného pohlavia. Predpona "bi" v bisexualite znamená oboje, neopisuje však príťažlivosť iba k dvom pohlaviam (muža a ženy), ako sa niektorí môžu domnievať, ale popisuje príťažlivosť ako k rovnakému pohlaviu, tak k inému alebo viacerým pohlaviam (zahŕňa nebinárne osoby a transgender muža a ženy).

Príťažlivosť voči jednotlivcom akéhokoľvek pohlavia môže byť niekedy označovaná ako pansexualita, ale či sa osoba rozhodne identifikovať ako bisexuálna alebo pansexuálna, je všeobecnou záležitosťou osobnej preferencie.

Čo by ste mali vedieť o bisexualite

Sexuálna orientácia môže byť opísaná ako vzorec romantickej alebo sexuálnej príťažlivosti k osobám rovnakého pohlavia, viac ako jedného pohlavia alebo žiadneho pohlavia. Niektorí ľudia, ktorí sa identifikujú ako bisexuálni, môžu byť priťahovaní k mužom alebo ženám, zatiaľ čo iní môžu byť priťahovaní k akejkoľvek osobe, bez ohľadu na pohlavie tejto osoby.

Pojem pansexuál je často používaný tými, ktorí chcú opísať svoju sexuálnu orientáciu ako neobmedzenú pohlaviami. Osoba, ktorá sa identifikuje ako bisexuálna, môže napriek tomu zažiť príťažlivosť, ktorá je podobne neobmedzená, ale niektorí sa môžu stretnúť s limitmi ich príťažlivosti. V každom prípade sa človek môže rozhodnúť, či chce byť zaškatuľkovaný ako bisexuál, je to záležitosť preferencie a niektorí môžu termíny bisexuál a pansexuál používať zameniteľne. Osoba, ktorá je priťahovaná k jednotlivcom s viac ako jedným pohlavím alebo sa sexuálnym správaním, ktoré môže naznačovať bisexualitu, sa nemusí nutne označiť za bisexuála alebo pansexuála a môže namiesto toho uprednostňovať nejaký iný identifikátor alebo vôbec žiadny.

Jednotlivci, ktorí sa identifikujú ako bisexuáli, nemusia byť priťahovaní k mužom a ženám v rovnakom pomere a všeobecne sa budú zaujímať o sexuálnu príťažlivosť rôznymi spôsobmi. Napríklad bisexuálna žena môže byť prevažne priťahovaná k ženám a vidieť ženy ako partnerky, ale napriek tomu môže zažívať príťažlivosť a sexuálnu túžbu po mužoch. Bisexuálny muž môže byť priťahovaný k jednotlivcom všetkých pohlaví, ale nakoniec sa rozhodne oženiť so ženou a zostať v tomto monogamnom vzťahu po celý svoj život. Niektorí bisexuáli naopak môžu túžiť po tom byť v nemonogamnom vzťahu s ľuďmi rôznych sexuálnych orientácií (polygamia, polyamoria), skutočnosť, že sa označujú ako bisexuáli, neznamená, že sú nemonogamní. Bisexualita sa nerovná polysexualite.

Vyššie uvedené príklady predstavujú iba niekoľko hypotetických popisov niektorých možných skúseností a nie sú určené k zjednodušeniu bisexuality. Komplexnosť romantickej, sexuálnej a emocionálnej príťažlivosti sa definuje ťažko, neexistuje žiadny konkrétny príklad, ktorý by mohli zhrnúť, čo to znamená byť bisexuálny. Všeobecne platí, že hlavný rozdiel medzi bisexualitou a inými sexuálnymi orientáciami spočíva v tom, že bisexuáli majú potenciál pre sexuálnu príťažlivosť k viac ako jednému pohlaviu a napriek tomu, že môžu byť bisexuáli priťahovaní k ľuďom všetkých pohlaví, niektorí môžu zažívať obmedzenia svojej príťažlivosti.

Aktuální partner nedefinuje sexualitu bisexuála

Ako častá je bisexualita?

Bisexualita je pomerne častá sexualita, avšak kvôli diskriminácii a predsudkom bývajú bisexuáli odsudzovaní alebo naopak kvôli výberu svojho partnera automaticky považovaní za heterosexuálnych (alebo v opačnom prípade homosexuálnych). Možno by vás prekvapilo, koľko ľudí z vášho okolia sú v skutočnosti bisexuáli.

Bisexualita z historického pohľadu

Existencia bisexuality bola zdokumentovaná už v dávnych dobách. Bisexualita je opakujúca sa téma v gréckej mytológii a historické záznamy ukazujú, že medzi mladými a staršími mužmi bolo bežné mať sexuálny vzťah. Tieto vzťahy boli považované ako spôsob prípravy mužov na manželstvo a k zlepšeniu výkonu v bitke; preto boli tieto vzťahy často podporované.

V starovekom Ríme nebola sexualita nutne rozdelená na heterosexualitu a homosexualitu. Bolo bežné, že muži mali sexuálne vzťahy s mužmi aj ženami, ale sex bol skôr používaný ako prostriedok na vyjadrenie moci a postavenia než lásky.

Hoci je zrejmé, že bisexualita je prirodzeným aspektom ľudskej sexuality, väčšina histórie zdanlivo potlačila jej existenciu, až do doby, kedy bol termín definovaný a otvorene diskutovaný. V roku 1892 vytvoril neurológ Charles Gilbert Chaddock termín bisexuál v jeho preklade Psychopathia sexualis. Za necelé storočia bola bisexualita stále považovaná za problém duševného zdravia a mnoho zákonov zakazovalo bisexuálne vzťahy. Až v roku 1973 sa stal zlom. Predtým sa ľudia, ktorí sa identifikujú ako bisexuáli, často "liečili" elektrošokom, lieky a dokonca aj kastráciou, v snahe premeniť jedinca na heterosexuála.

Zmena v skutočnosti začala v roku 1948, kedy vedecký pracovník v oblasti správania Alfred Kinsey predstavil svoj výskum spolu s Kinseyová stupnicou. Kinsey navrhol, aby sexualita a sexuálna príťažlivosť neboli ukryté v dvoch polarizovaných, binárnych krabiciach. Namiesto toho zistil, že sexuálna orientácia spadá pozdĺž spektra alebo kontinua, pričom 0 označuje úplnú heterosexualitu a 6 označuje homosexualitu. V jeho štúdii väčšina ľudí bola niekde uprostred kontinua.

Tento objav, ktorý slúžil na to, aby dal tým, ktorí sa identifikovali ako bisexuáli, nový hlas, sa stretol so škandálom, pobúrením a strachom. V najbližších niekoľkých desaťročiach začala rastúca komunita aktivistov LGBTQIA pracovať na dosiahnutí uznania, spravodlivého zaobchádzania a rovnakých práv. Dnes existujú práva, ktorá chránia tieto skupiny, a všeobecne ľudstvo ušlo dlhú cestu od začiatku neznášanlivosti, týranie a utláčanie LGBTQIA komunity. Avšak diskriminácia a predsudky pretrvávajú, dochádza k nim aj vnútri samotnej komunity.

Diskriminácia a predsudky voči bisexualite

Jedinci, ktorí sa identifikujú ako bisexuáli, zažili z historického hľadiska veľké množstvo predsudkov a diskriminácie. Hoci mnoho problémov ovplyvňujúcich bisexuálnu komunitu zaznamenalo určitú mieru zlepšenia, stále existuje značná diskriminácia. Sexuálne správanie, ktoré sa vyrovnáva s bisexualitou, je pomerne bežné, napriek tomu veľa ľudí, ktorí sú priťahovaní k viac ako jednému pohlaviu, svoju identitu z rôznych dôvodov nepopisujú ako bisexuálnu.

Bisexuála přitahuje více pohlaví

Existuje niekoľko dôvodov, prečo sa ľudia nemusia priznať k bisexualite. Jedným z dôvodov je pravdepodobne stigma: Tí, ktorí sa identifikujú ako bisexuáli, môžu byť stigmatizovaní spoločnosťou, ale môžu tiež prežívať diskrimináciu v komunite.

Predpojaté mylné názory na bisexualitu:

  • Bisexualita sa rovná nevere.
  • Bisexuáli majú sex s každým.
  • Bisexuáli sú v skutočnosti gayovia/ lesby, ale boja sa to priznať.
  • Bisexuáli sa nedokážu rozhodnúť.

Niektorí ľudia zastávajú tiež názor, že bisexualita neexistuje, a že ľudia, ktorí sa označujú za bisexuálov sú buď heterosexuáli, homosexuáli alebo klamú. Tiež túto sexualitu označujú ako experimentovanie pri ceste k prijatiu svojej "skutočnej" sexuálnej orientácii.

Uvedieme si aj niektoré príklady diskriminácie voči bisexuálom:

  • Bifóbia čiže strach či nenávisť voči osobe v dôsledku jej sexuálnej orientácie.
  • Vymazanie/neviditeľnosť bisexuality alebo predpoklad, že aktuálne partner človeka definuje sexuálnu orientáciu tejto osoby (príkladom vymazania bisexuality je, keď o mužovi, ktorého partnerom je muž, prehlásite, že je gay, nie bisexuál, alebo že na jeho sexuálnej orientácii nezáleží).
  • Internalizovaná bifóbia, ktorá môže byť opísaná ako popretie alebo odmietnutie vlastnej bisexuality. Môže často viesť k duševným problémom, sebapoškodzovaniu a v extrémnych prípadoch k samovražde.

Diskriminácia a ďalšie obavy môžu často prispieť k problémom duševného zdravia - úzkosť a depresia. Strach z týchto alebo iných negatívnych skúseností môže tiež spôsobiť, že sa jednotlivci nebudú cítiť bezpečne a svoju pravú identitu neprezradia svojim priateľom, rodine a spoločnosti. (Osoba možno nechce vyjadriť alebo vyhlásiť svoju sexuálnu orientáciu verejne, ale ak si to človek želá a nemôže tak urobiť kvôli strachu z diskriminácie, môže mať táto situácia negatívny dopad na zdravie tejto osoby.)

Dobre vyškolení profesionáli v oblasti duševného zdravia môžu ponúknuť podporu k riešeniu akéhokoľvek psychologického boja so sexuálnou orientáciou a identitou, ktorý môže vzniknúť. Terapeuti, ktorí boli vyškolení v porozumení zložitosti sexuálnej orientácie a rodovej identity, sú často najúčinnejšie pri súcitnej podpore jedincov, ktorí sa stretávajú a vyrovnávajú s nevyriešenými pocitmi súvisiacimi so zámenou identity alebo orientácie, problémy vo vzťahoch, alebo diskrimináciou na základe sexuálnej orientácie.

Či už pochádzate z BratislavyTrenčína alebo Prešova, aj vy môžete vyhľadať profesionálnu pomoc vo svojom okolí, ak sa stretávate s problémami ohľadom svojej sexuality.

[rox]

Zdroj: https://www.goodtherapy.org

Varovanie: Tieto stránky obsahujú erotický chat, videá, fotky a iné sexuálne explicitné materiály. Pre vstup musíte byť starší 18 rokov alebo 21 rokov, pokial to vyžaduje zákon. Všetky modelky a modelovia sú starší než 18 rokov. Moderátorské profily sú označené červenou bodkou.